Oral Histories -- Helen Thomas
Helen Thomas looking over papers Helen Thomas looking over papers
credit: Yoichi Okamoto

Helen Thomas (1920- )
Journalist; White House Press reporter, 1961-present; first woman to be White House Bureau Chief for a news wire service.

PDF Document Helen Thomas Interview I